Aksjon for drift av Kolsåsbanen – ADAK

Dette er den nye hjemmesiden til ADAK. Vår aksjonsgruppe har arbeidet hardt for Kolsåsbanen siden 2003, da Kolsåsbanen ble nedlagt første gang. Politikerne vedtok faktisk at t-banen skulle erstattes av en bybane som skulle snegle seg gjennom Bærum mot Lilleaker og inn i trafikken i Oslo. Vi viste at dette ville føre til lange reisetider og overfylte vogner. Vi påviste også feil i de rapportene som var brukt som underlagsmateriale. I 2014 krones kampen med sier, etter at banen har stått stille i åtte lange år.

Vi anbefaler interesserte å lese alt vi har samlet i margen til venstre. Vi understreker med stolthet at våre argumenter og arbeidsmetoder vant fram uten at vi benyttet profesjonelle pr-byråer. Politikerne kan også være stolte av at de tok oss alvorlig, at de så at argumentene sto godt på egne ben, og at de omgjorde vedtaket så metroen vant.

Nå gjenstår baneforlengelse til Rykkinn, Bærums Verk, Sandvika (og antagelig i den rekkefølgen). Her trenger vi flere støttespillere. Ta kontakt!

Nå er det rett før banen åpnes til Kolsås!

Budstikka 15. mai 2014: T-banen fikk boligsalget på skinner. Ja, T-banen er bra for alt!

Kolsås stasjon begynner å ta form.
Nye Gjettum stasjon - med noen skinner.
Nedsenket bane ved Gamle Gjettum stasjon.
Hauger stasjon - masse byggeaktivitet.

Arealstrategiplanen er viktig for videre utbygging av Kolsåsbanen

16. jul, 2013
Overskrift
Kommunen har valgt å vente med arealstrategiplanen til etter stortingsvalget. Så følger kommuneplanen rett etterpå. Disse er svært viktige når det gjelder traseen for Kolsåsbanen videre, regulering av arealer til stasjoner osv. Her gjelder det å følge med.